PÉČE O STROMY - ARBORISTIKA

KÁCENÍ STROMŮ

 • Ze země: směrové kácení s použitím lan a "huk-cuku"
 • Lanová technika: postupné kácení pomocí stupaček, kladek a lan
 • Manipulační plošina: nebezpečné stromy s přístupovou cestou pro plošinu

ŘEZ STROMŮ

 • Výchovný řez (VŘ): první a nejdůležitější řez na mladých jedincích, předchází pozdějším rizikům v koruně a na kmeni
 • Bezpečnostní řez (BŘ): jedna z nejlevnějších variant řezu, odstranění suchých, zlomených a poškozených větví
 • Zdravotní řez (ZŘ): nejdetailnější ošetření stromu, zahrnuje to co BŘ plus odstranění křížících se větví, prosvětlení koruny, odlehčení přetížených partií, úprava podjezdné a podchozí výšky
 • Základní zdravotní řez (ZŘŘ): hrubší a levnější varianta ZŘ
 • Redukční řez (RŘ): celková redukce koruny v %, důvodem je nejčastěji zdravotní stav - senescence, odumírání koruny, blízkost obytné budovy a jiné faktory, většinou nejnákladnější varianta řezu
 • Tvarovací řezy: hlavový řez a další

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

 • Vazby pružné (nepředpjaté): cobra, florapas, životnost 5-10 let
 • Vazby pevné (předepjaté): vrtané a podkladnicové (ocelové lano a další prvky), životnost až 50 let

Aplikace vazeb dle daného stavu jedince.


PÉČE O OKRASNÉ ZAHRADY

TRÁVNÍKY

 • Zakládání
 • Pravidelné i nahodilé seče
 • Vertikutace
 • Aerifikace
 • Hnojení

ZÁHONY

 • Zakládání záhonů
 • Pletí záhonů
 • Kůrování
 • Obrubníky, oblázky

ŽIVÉ PLOTY, KEŘE A STROMY

 • Řezy
 • Střihy
 • Vazby
 • Odstranění

SYSTÉM ÚDRŽEB

 • Jednoroční
 • Tří-sezóní
 • Stálá (cca každé dva týdny)